Orient Bambino

Orient Bambino 的弧形玻璃,羅馬數字,三文治錶殼,冠型把的等等設計,都成為了 Bambino 最主要的復古因素,但亦因為復古潮流興起,當中的Bambino V2 象牙黃色更成為了東方錶最暢銷的入門錶款之一。

排序方式 :
Orient Bambino 38mm

Orient Bambino 38mm

HK$ 1,990.00 – HK$ 2,180.00
Orient Bambino V2 FAC00009N0 - Hourglass Watch Store

Orient Bambino V2 FAC00009N0

HK$ 2,580.00HK$ 1,938.00
Orient Bambino V2 FAC00009W0 - Hourglass Watch Store

Orient Bambino V2 FAC00009W0

HK$ 2,580.00HK$ 1,938.00
Orient Bambino V4 FAC08004D0 - Hourglass Watch Store

Orient Bambino V4

HK$ 1,939.00 – HK$ 2,099.00
Orient Bambino V3 FAC0000DD0 - Hourglass Watch Store

Orient Bambino V3 FAC0000DD0

HK$ 2,580.00HK$ 1,939.00
Orient Bambino V3 FAC0000DB0 - Hourglass Watch Store

Orient Bambino V3 FAC0000DB0

HK$ 2,580.00HK$ 1,939.00
Orient Bambino V3 FAC0000CA0 - Hourglass Watch Store

Orient Bambino V3 FAC0000CA0

HK$ 2,580.00HK$ 1,548.00
Orient Bambino V2 FAC0000AB0 - Hourglass Watch Store

Orient Bambino V2 FAC0000AB0

HK$ 2,580.00HK$ 1,938.00